Odborná rada mládeže MSH Praha

Zimní pohár v uzlování

Termín: 14. března 2020
Místo konání: ZŠ Veronské náměstí 391/20 Praha 15 Horní Měcholupy
Prezence:
: 8:00 - 9:00 (přípravka, mladší)
: 10:00 - 11:00 (starší)
: 12:00 - 12:30 (dorost)

Propozice
: Přípravka, mladší, starší
: Dorost
: Doplňková soutěž - štafeta požárních dvojic

Přihlášky
: Přípravka
: Mladší
: Starší
: Dorost