Odborná rada mládeže MSH Praha

Odborná rada mládeže

Statut odborných rad mládeže Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS) vychází ze Stanov přijatých III.řádným sjezdem SH ČMS v Klatovech konaným ve dnech 2.-3.července 2005 a registrovaných u MV ČR pod č.j. VS/1-6176/91-R ze dne 26.9.2005 a upravuje činnost odborných rad mládeže.

Odborné rady jsou dle stanov SH ČMS stálými poradními pracovními orgány výkonného orgánu, který odbornou radu zřizuje. Z tohoto titulu mají funkci orgánu : pomocného, konsultačního, koordinačního a instrukčně metodického.

(výňatek - Soubor předpisů SH ČMS - I / 7 - 2006)

Statut odborných rad mládeže SH ČMS.

SLOŽENÍ RADY MLÁDEŽE

Vedoucí ORM:

  • Martina Hartmanová

Členové ORM:

  • Marie Marysková
  • Lucie Vilingerová
  • Jakub Bárta
  • Miroslav Blaha
  • Jiří Brabenec
  • Lukáš Horský
  • Vítězslav Svoboda
  • Lukáš Vilinger