Odborná rada mládeže MSH Praha

Rozhodčí mládeže

Pravidla soutěží, práva a povinnosti soutěžících, dělba práce štábu soutěží a povinnosti rozhodčích, jsou uvedeny ve Směrnici pro celoroční činnost kolektivů hasičů a Směrnici pro celoroční činnost dorostu SH ČMS.

Kvalifikační stupně:

  • II. stupeň - provádí se na úrovni okresu
  • I. stupeň - provádí se na úrovni ústředí

Povinnosti rozhodčího:

  • zúčastňovat se podle možností soutěží, na které je delegován, nebo pozván,
  • vystupovat tak, aby reprezentoval rozhodčího (rozumí se rozhodovat v duchu pravidel soutěže dané specializace), dodržovat stejnokrojový předpis a chovat se v duchu zásad člena SH ČMS,
  • do 5 let obhájit kvalifikační stupeň II., do 5 let obhájit kvalifikační stupeň I.,
  • v případě vydání nových směrnic se podrobit přezkoušení do zahájení soutěžní sezóny

Práva rozhodčího:

  • přihlásit se po uplynutí 1 roku ke zkouškám k získání II. stupně rozhodčího, jestliže mu byl po nesplnění limitu průkaz rozhodčího odebrán,
  • rozhodovat na soutěžích podle své dosažené kvalifikace