Odborná rada mládeže MSH Praha

Počínaje 1.1.2017 se mění pravidla pro obnovu kvalifikací VM v Praze.
Nově  VM mohou obnovit své kvalifikace těmito způsoby:

  • Čtyřikrát během 2 let se zúčastnit soutěže pořádané ORM MSH Praha jako technická četa či rozhodčí
  • Dvakrát se zúčastnit soutěže pořádané ORM MSH Praha jako technická četa či rozhodčí a k tomu absolvovat půldenní školení obnov VM
  • Zúčastnit se aktivně jako lektor či technická četa celého školení VM pořádaného ORM MSH v Loutí