Odborná rada mládeže MSH Praha

Pojištění

Každý úraz nebo vzniklou pojistnou událost neprodleně oznamte na mailovou adresu: kancelar@mshpraha.cz

Ve zprávě uveďte jméno a příjmení, datum a místo události, stručný popis a co se stalo.