Odborná rada mládeže MSH Praha

Obsahuje základní údaje o kolektivu (jmený seznam, počty družstev), o vedoucích kolektivu, vedoucích a instruktorech družstev (jejich kvalifikaci, kontaktní údaje).

Registrační list vyplňuje vedoucí kolektivu. List je jedenkrát uložen u zřizovatele (SDH), jedenkrát u OSH a jedenkrát v archivu kolektivu.

Vyplňuje se vždy k 1.1.

Registrační list zašlete nejpozději 31. 1. na e-mail radamladeze@seznam.cz.

Po kontrole registrační list kolektivu MH odevzdejte na MSH společně s Hlášením o činnosti SDH nejpozději do 31.1., v kanceláři MSH hl. m. Prahy ul. Ohradní 26, Praha 4 - Michle