Odborná rada mládeže MSH Praha

Úraz - Kooperativa

Pojistná smlouva č. 5400856689

Pojistitel: Kooperativa
Pojistník: Česká rada dětí a mládeže
Platnost: od 1. 1. 2014
Pojištění: mladí hasiči od 3 - 18 let věku a vedoucí KMH do 26 let věku.

Pojistná smlouva
Všeobecné pojistné podmínky
Zvláštní pojistné podmínky
Oznámení úrazu
Vzor oznámení úrazu