Odborná rada mládeže MSH Praha

Úraz - Hasičská vzájemná pojišťovna

Pojistná smlouva č. 0011-304-083 ze dne 6. 12. 2012

Pojistitel: Hasičská vzájemná pojišťovna
Pojistník: SH ČMS
Platnost: od 1. 1. 2013
Pojištění: Řádní členové Sborů dobrovolných hasičů Sdružení hasičů ČMS od 18 - ti let, a všichni aktivní účastníci akcí pořadaných pojistníkem nebo organizačními jednotkami SH ČMS, kteří zajišťují přípravu, pořádání a likvidaci akcí ve funkci organizátorů nebo účinkujících.

Smlouvou jsou pojištěni pouze řádní členové od 18 let věku.

Pojistná smlouva
Dodatek č.1 k pojistné smlouvě
Všeobecné pojistné podmínky
Doplňkové pojistné podmínky
Postup nahlášení pojistné události
Formulář oznámení pojistné události
Hodnocení trvalých následků