Odborná rada mládeže MSH Praha

Odpovědnost - Kooperativa

Pojistná smlouva č. 2928408448

Pojistitel: Kooperativa
Pojistník: Česká rada dětí a mládeže
Platnost: od 1. 1. 2014
Pojištění: Dobrovolní pracovníci - hlavní vedoucí dětských táborů, hlavní vedoucí dětských kolektivů, statutární orgány organizačních jednotek pojištěných sdružení a další osoby vykonávající činnost ve prospěch pojištěných sdružení bez nároků na finanční odměnu, které jsou uvedené jmenovitě v seznamu starších 15 - ti let.

Pojistná smlouva
Všeobecné pojistné podmínky
Zvláštní pojistné podmínky
Oznámení pojistné události
Vzor oznámení pojistné událost