Odborná rada mládeže MSH Praha

Odpovědnost - Hasičská vzájemná pojišťovna

Pojistná smlouva č. 0014-424-018

Pojistitel: Hasičská vzájemná pojišťovna
Pojistník: SH ČMS
Platnost: od 1. 1. 2013
Pojištění: Touto smlouvou jsou pojištěny pro případ odpovědnosti za škodu tyto organizační jednotky - SH ČMS, KSH, OSH, MSH a Okrsek jako organizátoři a pořadetelé postupových soutěží v požárním Sportu, hry Plamen a soutěžích Dorostu. Pojištění se vztahuje na pojistné události, které nastaly během trvání pojištění na území ČR při činnostech, které pojistník anebo jeho organizační jednotky vykonávají a jsou uvedeny v plánu akcí SH ČMS, MSH hl. m. Prahy.

Tato pojistná smlouva nahrazuje smlouvu č. 0000792083, která zanikla dne 31.12.2012

Touto smlouvou nejsou pojištěny akce SDH. SDH jako pořadetel si musí každou akci připojistit. Při pořádání jakékoliv akce (ples, dětský den, soutěž apod.), kdy je pořadatelem anebo spolu pořadatelem SDH, doporučujeme pojistit tuto akci u HVP, a.s

Pojistná smlouva
Smluvní ujednání k pojistné smlouvě
Všeobecné obchodní podmínky
Oznámení pojistné událost
Postup oznámení pojistné události