Odborná rada mládeže MSH Praha

Na webu ministerstva se objevila výzva k podání žádostí na příští rok.

Pod následujícím odkazem naleznete podmínky vyhlášení dotační podpory a přílohu pro vyplnění členské základny a předpokládaného rozpočtu projektu.
msmt.cz/sport-1/vyzva-muj-klub-2020

Finanční požadavky projektu by neměly přesahovat částku, kterou vám Excel udá po zadání členů do jednotlivých kategorií. Doporučuji si připravit veškeré podklady a nahrát si je do informačního systému v klidu s předstihem a po vytvoření už jen nahrát Jmenný seznam s rozpočtem a samotný projekt (max 2 normostrany - 1800 znaků na stránku).

Termín pro podání žádostí je 18.11. 2019. V programu Můj klub žádá každý sbor samostatně přes internetový portál MŠMT.